โลโก้บริษัท H LAB

Project Manager

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿100,000

Responsibilities

 • You'll be the primary source-of-truth for everything related to your project within the organization.
 • You will be responsible for defining project objectives, project scope, roles & responsibilities for each stakeholder and team members.
 • You will be managing resource availability for each project you oversee, both with internal teams and clients.
 • As a project manager, you will create a budgeting plan based on requirements and project tasks. You will also have to track costs and ensure to deliver the project on budget.
 • You will prepare a detailed project planning documentation of your assigned project, outlining important project milestones, process workflow, and other important project related activities. Including adjustments to any details during the project.
 • You will be responsible for managing the delivery of your assigned project according to your project planning documentation.
 • You will be holding regular project updates meeting with both internal and external stakeholders.
 • You will be proactively identifying and mitigating potential risks or any risk that arises during or before the project initiation.
 • You will also work closely with the account manager in managing client relationships and communication to ensure the project is delivered on time with great satisfaction.

Qualifications

 • Proven experience in project management experience.
 • Experience in working with and managing B2B and/or B2C products.
 • Great communication and interpersonal skills.
 • Proven ability to work under high pressure environment and high expectations from key stakeholders of the project.
 • Experience in managing software projects and understanding high level technical requirements.
 • Experience in different project management methodologies (e.g. agile, waterfall).
 • Past experience in negotiation and client relationship management.
 • Ability to think both in terms of high level strategy, business acumen, keenness and quick response to deal with daily business situations
 • Excellent command of English and Thai (both Fluent).
 • Ability to work in an international, fast paced environment.
 • Open to learn new tools or skill sets.

a month ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร