โลโก้บริษัท H LAB

Project Management Officer (PMO)

H LAB - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

Job Description

 • Consolidate project and/or team progress, develop status report and conduct status update, including issue log and risk log
 • Change Request Management - manage all CRs and SRs, track and follow-up for progress, and conduct status update
 • Defect and Problem Management - manage all production defects and problem tickets, track and follow-up for progress, and conduct status update
 • Change and Release Management - plan and confirm for change deployment & release, act as change requester for change item
 • Team Management - arrange and conduct weekly team update, track team activity log, conduct the review of resource capacity plan and actual timesheet
 • Arrange and facilitate meetings. Develop minutes of meetings

Qualification

 • BSc/BA diploma in management or a relevant field
 • 1+ year experience in project management, technology delivery, or management and IT consulting
 • Familiar with Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Experience in project management; can guide cross-functional teams and lead complex operational and strategic initiatives
 • Strong presentation skills and highly proficient IT skills in Word, Excel and Powerpoint
 • Well organized and capable of managing and tracking multiple projects in a fast-paced environment

Preferable

 • Experience in Healthcare industry
13 days ago

Related Skills

#management#problem-solving#product-life-cycle#project-management

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร