โลโก้บริษัท H LAB

Product Owner

H LAB - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000
Responsibility
 • Develop Healthcare business use cases and core value to create product solution.
 • Update and prioritize product feature backlog to ensure that team is working on highest priority task.
 • Planning development sprint for squad team.
 • Understanding and Communicate product status and progress updates to stakeholders.
 • Collaborate with Product Team to deliver feature requirements containing process flows, user stories, and a cohesive UX/UI design.
 • Collaborate with Tech team and able to understand structure and tech stack.
 • Collaborate with solution delivery team to connect with users and customers.
Qualification
 • Bachelor's degree in a related field (such as computer science, engineering, or business)
 • 1+ years of experience in a related field such as product management
 • Experience with agile methodologies and project management tools
 • Strong problem-solving and decision-making skills

a month ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร