โลโก้บริษัท H LAB

Marketing Strategist

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

Job Description

 • Working with CEO, Business Developer and Product owner to facilitate, shape productdevelopment which aligned with business targets
 • Conduct market research to get insight to define consumer requirements, habits andtrends
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Manage or coordinate marketing multiple campaigns for different product lines
 • Utilize the strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touchpoints
 • Perform cross-functionally with marketing, sales and operations to prepare and presentsolutions to customers
 • Contribute to quantitative and qualitative campaign research
 • Network with industry experts and potential clients to drive brand awareness
 • Develop sale and marketing materials to generate sale leads  

Qualification

 •  Proven 2+ years work experience in Marketing field
 • BSc degree in Marketing or relevant field 
 • Familiarity with market research methodology, agile process 
 • Excellent communication skills (verbal and written) 
 • Strong analytical skills 
 • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digitalcampaigns that engage, inform and motivate Demonstrate strategic thinkingand independent management skills

Preferable

 •  B2B, B2C Marketing and experience in Healthcare industry 
 • Business development experience 

3 days ago

Related Skills

#analytics#coordination#management#marketing#research

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร