โลโก้บริษัท H LAB

Graphic Designer

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

Job Description:

  • Create visual elements such as web banners, illustrations, PrintAd and artworks for website and social media
  • Working with marketing team to ensure effectual creative direction, brand constancy and execution for marketing materials improvement.
  • Support marketing with print and design to coordinate entire corporate uniqueness plus collateral materials.
  • Responsibility for revisions to approvals, artwork and information accuracy for every outgoing artwork.
  • Assists UX/UI designer to create product mock-up to test with customer

Qualification:

  • Able to use a design program like Photoshop, Illustrator, InDesign etc.
  • experience in graphic design is highly appreciated but not required
  • Highly managerial, communication, negotiation, presentation, and interpersonal skills
  • Excellent analytical, problem-solving skills

a month ago

Related Skills

#graphic-design

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร

More at H LAB

1 other opening

2 days ago

Business Analyst

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿45,000 H LAB - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#business-analyst#communication#coordination#creative#management