โลโก้บริษัท H LAB

Graphic Designer

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

We are looking for a Graphic Designer to join our Marketing team based in Bangkok. Reporting to the Marketing Manager, your role will assist the marketing team and support the B2B business (mainly sales) with digital and graphical materials that will be used to promote our brand in all our markets. 

Responsibilities

 • Able to understand the requirement, and implement design that fits with requirements and align with CI and brand guideline. 
 • Present design drafts to internal clients for review, discussion and perform edits based on feedback. 
 • Collaborate with team members to launch projects and execute the campaigns. 
 • Work with different types of design including website, social media communication and promotional material, offline communication material, etc. 
  • Data Visualization 
  • Sale materials 
  • Presentations 
  • Events  
Qualifications 
 • Proven graphic design experience, illustration. 
 • Has a strong portfolio demonstrating past design works. 
 • Great communication, presentation and collaboration skills 
 • Proficient with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Photoshop) 
 • A keen eye for aesthetics and details 
 • Ability to work quickly and meet deadlines 
 • Highly organized and high attention to detail. 
 • Good communication skills. 
 • Minimum 2 years of relevant design experience, freelance, in-house or agency   
a month ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร