โลโก้บริษัท H LAB

Junior Front-end Engineer

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

Job Description

  • Develop Realtime Progressive Web Application by Angular
  • Develop unit test and integration test to ensure software quality and help increasing development pace in long term
  • Working with back-end developer, designer, business analyst to design feature for the fastest delivery as an agile team member

Qualification

  • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience

Technology Stack

a day ago

Related Skills

#angular#rxjs

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร