โลโก้บริษัท H LAB

Site Reliability Engineer

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000
Job Description
 • Be on an on-call rotation to respond to incidents that impact Cortex availability, and provide support for software engineers on duty with customer incidents.
 • Run our infrastructure with Terraform, Ansible, Github Actions, ArgoCD and Kubernetes.
 • Build monitoring that alerts on symptoms rather than on outages.
 • Document every action so your findings turn into repeatable actions and then into automation.
 • Improve operational processes (such as deployments and upgrades).
 • Managing cloud environments in accordance with company security guidelines.
 • Implement security automation in every step from pre-commit, acceptance, and production stage.
 • Design, build and maintain core infrastructure that enables Cortex serve healthcare business critical application.
 • Debug production issues across services and levels of the stack.
 • Educating teams on the implementation of new cloud-based initiatives, providing associated training as required.
 • Employing exceptional problem-solving skills, with the ability to see and solve issues before they snowball into problems.
Technology Stack Skills
 • GoLang, Python and Shell Script
 • Azure Cloud
 • Github Actions, ArgoCD
 • Terraform, Ansible
 • Kubernetes, Linkerd, Kustomize, Helm
 • ELK, Promotheus, Grafana
Qualification
 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • 2+ years experience in developing software using languages Python, Go or Java.
 • 2+ years experience in a Cloud Engineer role or related position. Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure.
 • Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure
 • Experience with Micro-Service applications and cloud-based services, preferably MS Azure.
 • Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC.
 • Strong awareness of networking and internet protocols, including TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP and distributed networks.
 • Database experience, including knowledge of SQL and NoSQL, and related data stores such as SQL Server. 
11 days ago

Related Skills

#azure#datadog#kubernetes#kustomize#rundeck

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร