โลโก้บริษัท H LAB

Site Reliability Engineer (DevOps)

H LAB - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿120,000

Job description

 • Working with the engineering team to identify and implement the most optimal cloud-based solutions for the company.
 • Orchestrating and automating cloud-based platforms throughout the company.
 • Managing cloud environments in accordance with company security guidelines.
 • Implement security automation in every step from pre-commit, acceptance, and production stage.
 • Deploying and debugging cloud initiatives as needed in accordance with best practices throughout the development lifecycle.
 • Educating teams on the implementation of new cloud-based initiatives, providing associated training as required.
 • Employing exceptional problem-solving skills, with the ability to see and solve issues before they snowball into problems.

Nice to have

 • Experienced in ELK stack
 • Experienced in vmWare

Technology Stack

 • Azure Cloud
 • Azure Pipeline, ArgoCD
 • Terraform, Ansible
 • Kubernetes, Linkerd, Kustomize
 • RunDeck
 • Datadog, ELK

Qualification

 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • 2+ years experience in developing software using languages Python or Java.
 • 2+ years experience in a Cloud Engineer role or related position. Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure.
 • Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure
 • Experience with Micro-Service applications and cloud-based services, preferably MS Azure.
 • Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC.
 • Strong awareness of networking and internet protocols, including TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP and distributed networks.
 • Database experience, including knowledge of SQL and NoSQL, and related data stores such as Postgres.
11 days ago

Related Skills

#azure#datadog#kubernetes#kustomize#rundeck

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร