โลโก้บริษัท H LAB

Dev Ops

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿45,000-฿80,000

Job description

 • Working with engineering team to identify and implement the most optimal cloud-based solutions for the company.
 • Orchestrating and automating cloud-based platforms throughout the company.
 • Managing cloud environments in accordance with company security guidelines.
 • Deploying and debugging cloud initiatives as needed in accordance with best practices throughout the development lifecycle.
 • Educating teams on the implementation of new cloud-based initiatives, providing associated training as required.
 • Employing exceptional problem-solving skills, with the ability to see and solve issues before they snowball into problems.

Qualification

 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • 2+ years experience in developing software using languages Python or Java.
 • 2+ years experience in a Cloud Engineer role or related position.
 • Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure.
 • Experience with Micro-Service applications and cloud-based services, preferably MS Azure.
 • Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC.
 • Strong awareness of networking and internet protocols, including TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP and distributed networks.
 • Database experience, including knowledge of SQL and NoSQL, and related data stores such as Postgres.

Preferable

 • Experienced in ELK stack
 • Have knowledge in Service Mesh Technology such as Istio.
 • Experienced in Rundeck
 • Experienced in vmWare

Technology Required

 • Azure Cloud
 • Terraform
 • Docker
 • Kubernetes with Traefik
 • Datadog
 • Gitlab CI/CD
3 days ago

Related Skills

#azure#docker#gitlab#kubernetes#terraform

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร