โลโก้บริษัท H LAB

Software Engineering Manager

H LAB - Senior-Level, Full time
฿90,000-฿130,000

Job Description

 • Provide coding guideline that help developer team working together smoothly
 • Design and develop RESTful API, Realtime API with NestJS
 • Design and develop Realtime Web Application by Angular & React
 • Review code of other developers
 • Keep tracking developer team problems in stand-up meeting and quickly helping them solve the problems
 • Working with system analyst to delivery software structure and database design
 • Working with other developer, designer, business analyst to design feature for the fastest delivery as an agile team member
 • Continuously learning and improving skill in technology and security
 • Assist the product owner with keeping the backlog groomed

Qualification

 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • 2+ years experience in developing software using languages Typescript.
 • 2+ years experience in a Software Engineer role or related position.
 • Strong proficiency in SQL
 • Experience with project/program management tools and techniques, with the ability to maintain a lightweight project management structure despite rapid solution iteration

Technology Stack

 • Angular with RxJS
 • NextJS
 • NestJS
 • Neo4j, MSSQL, Redis
 • Kafka
 • RESTful API, Socket.io, gRPC
5 days ago

Related Skills

#angularjs#mssql#neo4j#nestjs#nextjs

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร