โลโก้บริษัท H LAB

Data Scientist

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000

Job Description

 • Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions.
 • Mine and analyze data from company databases to drive optimization and improvement of product development, marketing techniques and business strategies.
 • Develop company A/B testing framework and test model quality.
 • Assess the effectiveness and accuracy of new data sources and data gathering techniques.
 • Develop custom data models and algorithms to apply to data sets.
 • Use predictive modeling to increase and optimize customer experiences, operation management, clinical outcomes and other business or customer benefits.
 • Coordinate with different functional teams to implement models and monitor outcomes.
 • Develop processes and tools to monitor and analyze model performance and data accuracy.

Qualification

 • 2+ years of experience manipulating data sets and building statistical models, has a degree in Statistics, Mathematics, Computer Science or other related fields.
 • Strong problem solving skills with an emphasis on product development.
 • Experience using statistical computer languages (Python, Julia, SLQ, etc.) to manipulate data and draw insights from large data sets.
 • Experience working with and creating data architectures.
 • Knowledge of a variety of machine learning techniques (clustering, decision tree learning, artificial neural networks, etc.) and their real-world advantages/drawbacks.
 • Knowledge of advanced statistical techniques and concepts (regression, properties of distributions, statistical tests and proper usage, etc.) and experience with applications.
 • Excellent written and verbal communication skills for coordinating across teams.
 • A drive to learn and master new technologies and techniques.
3 days ago

Related Skills

#data-science#julia#machine-learning#python#sql

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร