โลโก้บริษัท H LAB

Customer Success

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

H Lab is looking for a Customer Success to help us design and deliver innovative health-tech solutions for our clients, some of Thailand’s leading figures in the healthcare industry. You’ll be joining a team of young, driven and ambitious entrepreneurs who are passionate about revolutionising healthcare services, and the impact they could create by solving some of the industry’s biggest pain points.

Job Description

 • Work closely with user to ensure they are satisfied with our product/service, they receive and perceive value from our solution, and to improve upon areas of dissatisfaction
 • Implementing software and hardware solution
 • Connecting with hospital operational user
 • Training user and hospital’s IT support
 • Customer support & troubleshooting
 • Deploy survey at each stage of customer lifecycle
 • Be a voice of customer to improve our solution
 • Tracking - process - follow up - report customer issue to internal team and customer

Qualification

 • 1+ years of experience in Customer Success, Project Management or related position
 • Highly communication, negotiation, reporting, and interpersonal skills
 • Excellent analytical, problem solving skills
 • Experienced working in health tech or tech company is a plus
a month ago

Related Skills

#customersucess#interpersonal#negotiation#project-management

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร