โลโก้บริษัท H LAB

Customer Success

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

Job Description

 • Work closely with user to ensure they are satisfied with our product/service, they receive and perceive value from our solution, and to improve upon areas of dissatisfaction
 • Implementing software and hardware solution
 • Connecting with hospital operational user
 • Training user and hospital’s IT support
 • Customer support & troubleshooting
 • Deploy survey at each stage of customer lifecycle
 • Be a voice of customer to improve our solution
 • Tracking - process - follow up - report customer issue to internal team and customer

Qualification

 • 1+ years of experience in Customer Success, Project Management or related position
 • Highly communication, negotiation, reporting, and interpersonal skills
 • Excellent analytical, problem solving skills
 • Experienced working in health tech or tech company is a plus
4 months ago

Related Skills

#customersucess#interpersonal#negotiation#project-management

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร