โลโก้บริษัท H LAB

Content Marketing Executive

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

Job Description:

 • Conduct requirements and arrange for content that is fitting for each platform, working closely with marketing, the product team, and consulting.
 • Convert the social trend and some of international journal and clearly summarise the key message and interesting content

Qualifications:

 • A passion for health and Health tech industry and an interest in the startup culture
 • A bachelor's degree in English, journalism, communications, marketing, or a related field.
 • Proven experience in content writing Excellent written communication skills, with the ability to write in a clear and concise. ( English is Preferable )
 • ( Preferable ) Experience with SEO and knowledge of best practices for optimising content for search engines.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Creative mindset with a good eye for design.
 • Competency in Adobe Photoshop and/or Illustrator is a plus.

Deliverables:

 • Content and Blog posts that promotes the company's products and services and engages the target audience.
 • Content marketing strategies and editorial calendars that help to ensure that content is published on a regular schedule and aligns with the company's overall marketing goals.
 • Analytics reports that measure the effectiveness of the content and provide insights into opportunities for improvement.
 • Plan and create content for social media, email marketing campaigns, website, and other marketing materials
8 months ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร