โลโก้บริษัท H LAB

Business Analyst

H LAB - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

Job Description

 • Determine operational objectives by studying business functions; gathering information;evaluating output requirements and formats 
 • Construct workflow charts and diagrams; studying system capabilities; writingspecifications 
 • Improve systems by studying current practices; designing modifications 
 • Recommend controls by identifying problems; writing improved procedures 
 • Maintain user confidence and protect operations by keeping information confidential 
 • Prepare technical reports by collecting, analyzing and summarizing information and trends 
 • Contribute to team effort by accomplishing related results as needed 
 • Perform daily, weekly and monthly reviews and analyses of current processes usingoperational metrics and reports 
 • Review a variety of areas including operations, purchasing, inventory, distribution andfacilities 
 • Understand and communicate the financial and operational impact of any changes 
 • Suggest changes to senior management using analytics to support your recommendations.Actively participate in the implementation of approved changes 
 • Create informative, actionable and repeatable reporting that highlights relevantbusiness trends and opportunities for improvement Conduct insightful, ad hocanalyses to investigate ongoing or one-time operational issues 

Qualifications

 • A bachelor’s degree in Industrial Engineering, business or related field or MBA 
 • Analytical and mathematical skills 
 • Conceptual thinking and visualizing skills 
 • Creative problem-solving skills 
 • Logical and efficient, with keen attention to detail 
 • Excellent listening, interpersonal, written, and oral communication skills 
 • Strong customer service orientation 
 • The ability to influence stakeholders and work closely with them to determine acceptable solutions
 • Excellent documentation skills 
 • Experience creating detailed reports and giving presentations 
 • Competency in Microsoft applications 
 • Excellent planning, organizational, and time management skills 
 • Experience working in a team-oriented, collaborative environment 
 • Highly self-motivated and directed Ability to effectively prioritize and execute tasks while under pressure 
a month ago

Related Skills

#business-analyst#communication#coordination#creative#management

Contact

H LAB
1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร