โลโก้บริษัท H LAB

Senior Business Analyst

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

H Lab is looking for a Senior Business Analyst to help us design and deliver innovative health-tech solutions for our clients, some of Thailand’s leading figures in the healthcare industry. You’ll be joining a team of young, driven and ambitious entrepreneurs who are passionate about revolutionising healthcare services, and the impact they could create by solving some of the industry’s biggest pain points.

Job Description

 • Design product feature specification from data gathering both from process and user.
 • Analyze as-is process in hospital and related party to identify problem and bottleneck.
 • Perform user interview to get insight and testing design assumption.
 • Analyze existing form to consolidate it to be more effective data specification for software which also align with healthcare data standard
 • Design lean operation process which leverages our new software feature
 • Using basic data analytics skill to identify problem and working with data scientist to extract pattern of operation and behavior of user
 • Work with PO & UX to delivery not only optimized workflow and support safety software but also simple and elegant product for user
 • Write user story as a simple document for communicating with team especially for PO, UX, Dev and QA.
 • Test new feature prototype with user together with UX.
 • Present new user story and feature to convince both team member and user

Qualifications

 • Bachelor's Degree in appropriate field of study or equivalent work experiences (Engineering, Computer Sciences, Health informatics, Business or related field)
 • Detail oriented, analytical and inquisitive
 • Extremely organized with strong time-management skills
 • Good communication skills
 • Knowledge of supply chain & information chain
 • Basic knowledge of SQL and Data structure

Technology Stack

 • Jira
 • Excel
 • Figma
 • Draw.io

Preferable

 • Python for data analytics
 • Understanding in health Information standard
3 months ago

Related Skills

#business-analyst#communication#coordination#creative#management

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร