โลโก้บริษัท H LAB

Senior Business Analyst

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

Job Description

 • Design product feature specification from data gathering both from process and user.
 • Analyze as-is process in hospital and related party to identify problem and bottleneck.
 • Perform user interview to get insight and testing design assumption.
 • Analyze existing form to consolidate it to be more effective data specification for software which also align with healthcare data standard
 • Design lean operation process which leverages our new software feature
 • Using basic data analytics skill to identify problem and working with data scientist to extract pattern of operation and behavior of user
 • Work with PO & UX to delivery not only optimized workflow and support safety software but also simple and elegant product for user
 • Write user story as a simple document for communicating with team especially for PO, UX, Dev and QA.
 • Test new feature prototype with user together with UX.
 • Present new user story and feature to convince both team member and user

Qualifications

 • Bachelor's Degree in appropriate field of study or equivalent work experiences (Engineering, Computer Sciences, Health informatics, Business or related field)
 • Detail oriented, analytical and inquisitive
 • Extremely organized with strong time-management skills
 • Good communication skills
 • Knowledge of supply chain & information chain
 • Basic knowledge of SQL and Data structure

Technology Stack

 • Jira
 • Excel
 • Figma
 • Draw.io

Preferable

 • Python for data analytics
 • Understanding in health Information standard
20 days ago

Related Skills

#business-analyst#communication#coordination#creative#management

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร