โลโก้บริษัท H LAB

Account Manager

H LAB - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

External Functions (80%)

 • Identify customer needs, constraints, and key stakeholders' insights to analyze sales possibilities and achieve business goals.    
 • Manage sales process and conduct solution introductions, product demonstrations, and cost-impact analysis of the proposed solution to ensure project sign-off. 
 • Strengthen customer relations and trust by connecting and providing assistance along the project timeline to complete sales targets. 
 • Identify and capture leads and prospects proactively to create conversions per the business strategic plan and roadmap.  
 • Develop sales materials such as presentation, TOR, BOQ, Agreement, Invoice, PO, and other required documents to complete sale operations. 

Internal Functions (20%)

 • Collaborate with IT, Product, and Customer Success Teams to understand customer requirements and feedback and provide sales support. 
 • Work with Business Team to establish business growth strategies, develop business reports based on sale performance and activities and conduct market research to achieve business goals. 
 • Maintain a level of understanding of the healthcare industry, health information systems, hospital management, initiatives, and issues related to hospitals and health systems. 

Requirements

 • Graduates from any related field.  
 • Over three years of experience in selling or consulting enterprise software or services to hospitals. 
 • Experienced in driving business growth in a B2B setting 
 • Understand digital/technological product development and implementation also technical terms in the healthcare system.  
 • Deep understanding of audience and market research, customer segmentation, and persona development.  
 • Excellent written/oral communication and negotiation skills.  
 • Strong and demonstrated ability to build lasting relationships with key stakeholders.  
 • Work well under pressure and comfort in a fast-paced health tech start-up environment.  

Preferable

 • Knowledge of the structure and management of public and private hospitals. 
a year ago

Related Skills

#business-driving#enterprise-solution#market-research#negotiation#self-motivation

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร