โลโก้บริษัท H LAB

H LAB

Healthcare

ใครอยากแก้ปัญหาระบบสาธารณสุข ยกมือขึ้น!

H LAB เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนา Platform สำหรับ Healthcare industry มีเป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำงานอย่างมีความสุข และโรงพยาบาลสามารถบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขได้มีประสิทธิภาพ ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการทำงาน ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และพลังของเทคโนโลยี 

ที่ผ่านมา เราได้พัฒนา Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมถึงร่วมงานในระดับประเทศกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และกำลังขยาย Platform ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปด้วยล่ะ

และตอนนี้ เรากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มพัฒนา AI เพื่อต่อยอดเข้ากับ Platform ที่เรามีอยู่ ให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ ทรงพลัง และรู้ใจมากยิ่งขึ้น

แค่ฟังก็ท้าทายแล้วใช่ไหม? 

รู้จักเรามากขึ้นได้ที่ https://www.hlabconsulting.com  

ทำงานที่ H LAB

 • องค์กรยุคใหม่ เปิดกว้าง รับฟัง กล้าคิด และทำจริง
 • เวลาทำงาน flexible เพราะเราอยากให้ทุกคนจัดสรรเวลาของตัวเองได้ รวมถึงการ Work from home ได้เมื่อจำเป็น
 • ออฟฟิศเดินได้ทั้งจาก BTS สนามกีฬา และ MRT หัวลำโพง ตรงข้ามอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ใกล้สนามกีฬา ออกกำลังกายได้ทุกวัน
 • แต่งตัวสบายๆเวลาอยู่ที่ออฟฟิศ และ Professional เมื่อต้องออกไปประชุม
 • มีงบพัฒนาตัวเอง อยากเรียน ซื้อหนังสือ เข้าประชุมวิชาการ เราเต็มที่
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม เพิ่มเติมจากประกันสังคม
 • กาแฟ น้ำ ขนม สำหรับเติมพลังได้ตลอด
 • Perks สนุกๆทุกเดือน เช่น ตั๋วกาแฟ ตั๋วหนัง (แต่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะบอกก่อน)

ร่วมงานกับเรา

 • วันลาพักร้อนขั้นต่ำ 10 วันต่อปี
 • เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ เครื่องบิน ที่พัก กรณีทำงานนอกสถานที่
 • โบนัสตามผลงาน

ร่วมงานกับเรา

แนะนำตัวเองผ่าน Resume ส่งมาได้ทาง recruit@hlabconsulting.com

Contact

1706/26 พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

H LAB jobs

0 results