โลโก้บริษัท Gurusquare Co., Ltd

Software Engineer and Researcher

Gurusquare Co., Ltd - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, Image Processing, Text Mining และ Computer Vision ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง Software Engineer and Researcher ทำงาน Full Time โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน : 

- พัฒนา/วิจัย/ออกแบบ ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติ : 

- สัญชาติไทย

- การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีผลการศึกษาที่ดีในวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีและตรรกกะการเขียนโปรแกรม

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ถ้ามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, Image Processing, Text Mining และ Computer Vision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ C#, Java, Kotlin, Android Dev จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานหรือศึกษางานวิจัยได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์

Related Skills

#android#c-sharp#java#kotlin

Contact

Gurusquare Co., Ltd
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า โทรศัพท์ 02-619-8833, 02-617-8884

About Gurusquare Co., Ltd

โลโก้บริษัท Gurusquare Co., Ltd

Gurusquare Co., LtdInformation Technology

ลักษณะงาน :  - พัฒนา/ออกแบบ ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น คุณสมบัติ :  - สัญชาติไทย - การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง -

กรุงเทพมหานคร