โลโก้บริษัท Gurusquare Co., Ltd

Software Developer

Gurusquare Co., Ltd - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000
 • พัฒนา/ออกแบบ/ทดลอง/ปรับปรุง ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า
 • ทดสอบและดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริษัทหลังจากส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ศึกษาติดตามและทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท

QUALIFICATION

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Node.js, Python ได้
 • มีประสบการณ์การเขียน SQL/NoSQL และออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงาน ศึกษา เรียนรู้ และทดลองสิ่งใหม่ด้วยตนเองได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ชอบงานที่ท้าทาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมงานได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ใน C# .Net, Linux, OpenCV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานพัฒนา/วิจัยในด้าน Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Computer Vision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
4 months ago

Related Skills

#c-sharp#dotnet#linux#nodejs#python

Contact

Gurusquare Co., Ltd
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า โทรศัพท์ 02-619-8833, 02-617-8884

About Gurusquare Co., Ltd

โลโก้บริษัท Gurusquare Co., Ltd

Gurusquare Co., LtdInformation Technology

ลักษณะงาน :  - พัฒนา/ออกแบบ ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น คุณสมบัติ :  - สัญชาติไทย - การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง -

กรุงเทพมหานคร