โลโก้บริษัท Gunkul Spectrum*

Gunkul Spectrum*

Energy

GUNKUL SPECTRUM* เป็นตัวแทนของแหล่งพลังงานที่จับต้องได้ เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงใจ และยังสามารถสื่อถึงแสง หรือพลังงานที่ส่องไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคน ด้วยแสงที่ไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นสุด

ในเชิงธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM* มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ซึ่งเป็นการทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) หลังจากที่ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) เป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

“ปรัญชาของ GUNKUL SPECTRUM* เกิดจากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM* จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand’s First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร 

แกนภารกิจของ GUNKUL SPECTRUM* จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน

  1. Energy Reformation – ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ
  2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  3. Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy

Contact

1177, 8th Floor , Pearl Bangkok Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Gunkul Spectrum* jobs

0 results