โลโก้บริษัท Green2Get Company Limited

Internship Programmer

Green2Get Company Limited - Entry-Level, Internship - เมืองลำพูน ลำพูน
฿10,000-฿15,000

- มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งระหว่าง java spring / kotlin / swift / react-

10 months ago

Related Skills

#kotlin#react#springjava#sprint-framework#swift

Contact

Green2Get Company Limited
192 Moo 1 T.Sanpranet A.Sansai Chiangmai 50210

About Green2Get Company Limited

โลโก้บริษัท Green2Get Company Limited

Green2Get Company LimitedOther

บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อผนวกเทคโนโลยีเข้ากับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อมหาศาล

เชียงใหม่