โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Full Stack Developer

Golden fish Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿120,000

 Key Responsibilities: 

- มีพื้นฐานด้านกรอบแนวคิด Object Oriented Programming: OOP 

- สามารถ coding เกี่ยวกับ Model View Controller และ Design Pattern แบบอื่นๆ 

- สามารถ coding Full Stack Web Application , HTML, CSS, Javascript ได้ 

- สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL และ Microsoft SQL Server Database 

- สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point  

Job Qualifications 

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

- มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน Programmer 2-3 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้เกี่ยวกับ Full Stack React, Nextjs, Web Application, HTML, CSS, Javascript  

- มีความชอบในการเขียนโปรแกรม เปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 

- มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 

3 months ago

Related Skills

#css#fullstack#html#javascript

Contact

Golden fish Co.,Ltd.
136 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Golden fish Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Golden fish Co.,Ltd.Other

บริการรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และ ทำการตลาดออนไลน์ทุกประเภท  

กรุงเทพมหานคร