โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Front-end Developer

Golden fish Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

 Key Responsibilities: 

- ออกแบบ บำรุง Front-end application โดยใช้เทคโนโลยีหลายๆแบบให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

- ทำงานร่วมทีมกับคนในทีมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

- นำเสนอ solution/Technology ใหม่ๆ มาพัฒนาและเกิดประโยชน์แก่องค์กรให้ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 

- พร้อมพบประสบการณ์การสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ใช้ข้อมูลมาก หรือเน้นการโชว์ข้อมูลเป็นหลัก 

 Job Qualifications 

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Interactive multimedi, Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ประสบการณ์ในสายงานทางด้าน Front-end development 1-3 ปี ขึ้นไป 

- มีประสบการณ์เขียน Web Application ( HTML,CSS,JS,Boostrap) และสามารถใช้ JAVA Script Framework / Library เช่น React,Vue.js ได้ 

 - มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้านออกแบบงาน Responsive cross-browser support, responsive design, mobile web, web performance ได้ 

 - มีความเข้าใจ Rest-api 

- มีประสบการณ์การทำงานกับ Git 

- ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset) 

3 months ago

Related Skills

#css#html#js#react#vuejs

Contact

Golden fish Co.,Ltd.
136 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Golden fish Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Golden fish Co.,Ltd.Other

บริการรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และ ทำการตลาดออนไลน์ทุกประเภท  

กรุงเทพมหานคร