โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Back-end Developer

Golden fish Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000

 Key Responsibilities 

 - สามารถที่จะออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขระบบหลังบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม Requirements ที่ได้รับมอบหมาย โดยรองรับการ Scaling ที่ดีและมี Reusability ที่จะช่วยลดเวลาพัฒนาระบบต่างๆที่ใกล้เคียงในอนาคต 

- พัฒนา API เพื่อให้ทีม Front-end/ Mobile Developers สามารถใชช้งานระบบได้ รวมถึงการประสานให้ฝั่ง Front-end/MobileDevelopers มีความเข้าใจในการใช้งาน API ที่พัฒนาขึ้นมา 

- สามารถ Troubleshoot และ Debug ระบบที่สร้างขึ้นมาได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาก่อนนำเสนอผลงาน 

- พร้อมที่จะเรียนรู้งานและสอนงานกับคนในทีมเดียวกัน 

- เรียนรู้และพัฒนาสกิลเซตใหม่ๆเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ภายในองกร 

- นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ฐานข้อมูล ให้ดียิ่งขึ้น 

 Job Qualifications 

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน Programming 1 ปี ขึ้นไป 

- มีความรู้และข้าใจเป็นอย่างดีในด้าน Javascript, NodeJS, Express 

- มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในระบบฐานข้อมูลอันใดอันนึง MySQL, MongoDB 

- มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีด้าน REST API และการใช้งานโปรแแกรม debugging อย่าง Postman ใช้งาน Git ในการทำงานได้ 

- มี Logical Thinking/Problem Solvingพร้อมที่จะเข้าใจและพัฒนาระบบตามโจทย์ปัญหา 

- มีความขยันและอดทนตั้งใจในการทำงาน 

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

3 months ago

Related Skills

#expressjs#javascript#mysql#nodejs#programming

Contact

Golden fish Co.,Ltd.
136 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

About Golden fish Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Golden fish Co.,Ltd.

Golden fish Co.,Ltd.Other

บริการรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และ ทำการตลาดออนไลน์ทุกประเภท  

กรุงเทพมหานคร