โลโก้บริษัท Gofive Co., Ltd.

Mobile Developer (IOS)

Gofive Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿100,000

What we’re looking for:

 • We are looking for an iOS developer who possesses a passion for pushing mobile technologies to the limits and will work with our team of talented engineers to design and build the next generation of our mobile applications
  • Responsibilities
 • Design, develop and maintain new/current features base on requirements for Apple’s iOS platform
 • Participate in planning, creating, testing design and functionality of development projects
 • Ensuring quality and performance of the application to specifications
 • Identify potential problems and resolving application bottlenecks
 • Help maintain code quality, organization and automatization
 • Troubleshoot and debug applications work on bug fixing and improving application performance
 • Continuously discover, evaluate and implement new technologies to maximize development efficiency
  • Qualifications
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or equivalent IT field
 • 0-2 years proven experience developing mobile applications for the iOS platform, with emphasis on the Swift language
 • Solid understanding of object-oriented design
 • Strong analytical, problem-solving and decision-making skills
 • Good understanding of architectural patterns such as MVC and MVVM
 • Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services
 • Have a strong quality mindset and deliver features on time with high quality
 • Positive attitude, great team player and continuously improve the team, the product and the company
 • Able to work with Git
 • Experience in iOS frameworks such as SwiftUI, MapKit, CoreData and others is a plus
 • Good understanding of Clean Architecture is a plus
 • Newly graduated are welcome 
a year ago

Related Skills

#android#ios#kotlin#swift

Contact

Gofive Co., Ltd.
สาขาตึก FYI Center (พระรามที่ 4) 2525 FYI Center ตึก 1 ชั้น 5 เลขที่ 1/506 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 สาขาพระราม 2 30/88 หมู่ที่1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ส่ง Resume มาหาเราได้ที่ work@gofive.co.th หรือติดต่อเรา 0-2784-5855

About Gofive Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Gofive Co., Ltd.

Gofive Co., Ltd.Information Technology

ที่บริษัท Gofive เรามี Passion ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน Digital Transformation ให้กับทุกธุรกิจ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด และพร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ “We cre

กรุงเทพมหานคร