โลโก้บริษัท Goconnext Co.,Ltd.

ERP Implementer

Goconnext Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿18,000-฿35,000

รายได้และสวัสดิการ 

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ) 
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน 
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น) 
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน 
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง) 
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ 5 ปีขึ้นไป 
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี) 
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก) 
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที 
 • สิิทธิ์ประกันสังคม 
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี 

คุณสมบัติ 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Business หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีความรู้ทางด้านระบบงาน ERPOdoo
  • การใช้งาน PostgreSQL
  • การสร้างรายงานด้วย Jasper Report , iReport Designer
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Visio เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

ลักษณะงาน 

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ศึกษาการใช้งาน และการตั้งค่าระบบ ERP ของบริษัท
 • สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร TOR, feasibility study และ เอกสาร SRS
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ Proposal
 • ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่าง ๆสำหรับการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
 • วางแผน ออกแบบ ตั้งค่า นำเข้าข้อมูล ทดสอบ และจัดอบรมการใช้งาน ERP ให้กับลูกค้า
 • พัฒนาระบบ ERP ด้วย Odoo Framework 
4 months ago

Related Skills

#erp#implementation#odoo#postgresql#support

Contact

Goconnext Co.,Ltd.
61/56 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

About Goconnext Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Goconnext Co.,Ltd.

Goconnext Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทุกทางด้านไอที ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระบบงานไอทีของภาคธุรกิจให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาห

นนทบุรี