โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

IOS Mobile Developer

GoBike Technologies Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿55,000

About this role

 • Design, develop and build advance applications and create technology presence on the iOS platform.Execute test plans and test cases to ensure quality of deliverables.
 • Working directly with other platform mobile app developers and product managers to conceptualize, build, test and realize products.
 • Gather requirements around functionality and translate those requirements into UI friendly efficient functional solutions.
 • Working along the web developers to create and maintain a robust framework to support the apps.
 • Working with the front end developers to build the interface with focus on usability features and optimization of performance.
 • Create compelling device specific user interfaces and experiences.
 • Standardizing the platform and in some cases apps to deliver across multiple brands with minimal duplication of effort.
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.
 • Identify and resolve bottlenecks, rectify bugs and improve application performance.
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

Requirements

 • At least 2-3 years relevant working experience of developing native iOS applications from scratch.
 • Proficient in Swift or Objective-C.
 • Strong understanding of the patterns and practices that revolve around the iOS platform.
 • Hands on experience on working and developing Native iOS apps/iOS Architecture and Converting mobile interfaces to polish mobile apps for iOS
 • Experience adopting layouts to different screen sizes.
 • Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services.
 • Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines.
 • Familiarity with Git.
 • Strong experience with mobile UX is a big plus.
 • Excellent understanding of development and testing methodologies, object-oriented and protocol-oriented programming best practices, algorithms and data structures, databases and automated software testing approaches.
 • Comfortable with iterative and incremental development.
 • Team player yet able to work independently with minimal supervision, committed to meet deadlines, shares innovative ideas and open to receiving constructive feedback.
 • Team members are expected to be passionate about technologies, deliver results based on a proven system for managing work and flexi-time.
4 months ago

Related Skills

#git#ios#objective-c#restful#swift

Contact

GoBike Technologies Co., Ltd.
เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 7 ห้อง 702 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105558195630

About GoBike Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

GoBike Technologies Co., Ltd.Information Technology

ประกอบกิจการค้าขาย และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป (EnterpriseSoftware) และ สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิตอล (DigitalContent) สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเรื่องเกี่ยวกับการรับ - ส

กรุงเทพมหานคร