โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

Product Manager

GoBike Technologies Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿55,000

About this role

 • Your mission is to define the future of GoBike. It's a huge challenge, but an exciting one. You’ll figure out how we can revolutionise and deliver a new experience of customers for on-demand businesses.
 • You'll lead by example - not only will you drive priorities forward directly with engineers/QAs, but we'd love it if you could help other departments in delighting the customer. This means understanding their potential and providing insights and data where necessary. As we are a data focused company, it helps to know what makes each of the teams tick to make sure they are focusing on the proper KPIs.
 • Communication and inspiration - you'll be responsible for understanding the why and how of the product so you can communicate the GoBike story to anyone - from engineers to end users.

Requirements : 

 • You have 3+ years experience in product management.
 • You’re a creative product thinker who loves collaborating across the company with engineering, operations, marketing, design and sales
 • You’re motivated by the the chance to improve the lives of our customers, and delivering them a delightfully seamless experience in petrol stations and beyond.
 • You excel in defining requirements and criterias to clarify expected outcomes on what needs to be designed or built to deliver customer needs
 • You do whatever it takes to make your product and team successful, no matter how big or small the issue may be
 • You have strong written and verbal communication skills for English and Thai with a talent for building empathy for user problems
 • You have experience managing technical software products from kick-off to ship
 • You thrive in a collaborative environment involving different stakeholders and subject matter experts, and can turn incomplete, conflicting, or ambiguous inputs into solid action plans
 • Beyond just shipping new products, you obsess about continuous product improvement and can optimize for shipping a portfolio of small, medium and large releases. 
4 months ago

Related Skills

#agile#businessanalyst#design-thinking#scrum#ux-ui

Contact

GoBike Technologies Co., Ltd.
เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 7 ห้อง 702 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105558195630

About GoBike Technologies Co., Ltd.

โลโก้บริษัท GoBike Technologies Co., Ltd.

GoBike Technologies Co., Ltd.Information Technology

ประกอบกิจการค้าขาย และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป (EnterpriseSoftware) และ สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิตอล (DigitalContent) สำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเรื่องเกี่ยวกับการรับ - ส

กรุงเทพมหานคร