โลโก้บริษัท GNG Link Co.,Ltd.

Team Lead Full Stack Developer

GNG Link Co.,Ltd. - Senior-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿35,000-฿50,000

• นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนขั้นตอน และการทำงาน ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วน Backend, Frontend และฐานข้อมูล (Full Stack)

• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น กราฟิกส์ดีไซน์ และ ผู้บริหาร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาซอฟต์แวร์

• ทำงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเขียนโปรแกรม / การเขียน Testing / Review Code / QA 

• ให้คำแนะนำและความรู้กับสมาชิกในทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคในทีม 

• ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้น

• กำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด โครงสร้างของโค้ด ออกแบบ/ปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของซอฟต์แวร์

• ทำ QA และ Deploy ระบบซอฟต์แวร์ส่วนต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• ทำการนำเสนอ/แนะนำ สืบค้นข้อมูล และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2 months ago

Related Skills

#css#html#javascript#laravel#php

Contact

GNG Link Co.,Ltd.
99/34 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

About GNG Link Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท GNG Link Co.,Ltd.

GNG Link Co.,Ltd.Transportation

บริษัท GNG Link และ บริษัท ในเครือ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-จีน รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากร และกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย-จีน - และให้บริการระบบโทรศัพท์ เสถียรภาพสูงบน Cloud ทั้งระบบ

เชียงใหม่