โลโก้บริษัท GNG Link Co.,Ltd.

PHP Programmer

GNG Link Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿25,000-฿30,000

- เขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท- ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL ได้อย่างเข้าใจ- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานองค์กร- ทํางาน 5 วัน/สัปดาห์คุณสมบัติ1. มีประสบการ์ณในการทำงานด้วยภาษา PHP (Laravel framework), HTML , CSS , jQuery , SQL query, Bootstrap, javascript, JSON,XMLได้เป็นอย่างดี2. ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL ได้อย่างเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้แก้ปัญหาใหญ่ๆได้3. มีความรู้ความเข้าใจหรือเคยใช้งานเครื่องมือระบบ Git มาก่อน4. มีประสบกษณ์ด้าน Android, ios (X code) Application เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

a year ago

Related Skills

#androiddeveloper#application#html-css#laravel#mysql

Contact

GNG Link Co.,Ltd.
99/8 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

About GNG Link Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท GNG Link Co.,Ltd.

GNG Link Co.,Ltd.Transportation

บริษัท GNG Link และ บริษัท ในเครือ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-จีน รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากร และกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย-จีน - และให้บริการระบบโทรศัพท์ เสถียรภาพสูงบน Cloud ทั้งระบบ

เชียงใหม่