โลโก้บริษัท GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.

Senior Programmer / Developer

GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000

GMO Internet Group (Digital Asset Division of a Japanese global internet company) 

About GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) 

GMO Internet is a global internet infrastructurecompany based in Japan. We have number one market share in FX trading globallyand web hosting in Japan. We are expanding our business in Thailand in IT/Internettrading areas. And Z.com Cryptonomics is developing Web and Mobiles solutions in the CryptoCurrency ecosystem. Now we are seeking for competent, enthusiasticand qualified candidates. 

www.gmo.jp/en/company-profile/ 

Business Type: IT/ Internet Infrastructure/ Finance  

Role and Responsibilities: 

As our lead developer, you will be responsible for the overall quality of the software solutions developed with our external partner. This encompasses:  

 • The participation to concept and design phases of products; 
 • The follow-up of the development phases and quality checks; 
 • The identification of software improvements and providing advises; 
 • The development of additional features and integrations; 
 • The optimization of code and infrastructure components to ensure seamless experience for our customers.  

Qualifications:  

 • Bachelor’s degree or higher in Software development or equivalent experience; 
 • Personal interest in blockchain technology and willingness to learn; 
 • At least 5 years experience in system development (+ is an advantage); 
 • Experience with developing micro-services;  
 • Knowledge of several of the following languages and components: 

- Java, Spring boot, Angular, Docker, Maven, Kafka, Sleuth, Eureka, Ms SQL and Mongo DB.  

 • Autonomous and able to work in a team; 
 • Can-do and positive attitude; 
 • Excellent communications and interpersonal skill (A good level of English is required). 

What do we offer: 

· An opportunity to work on cutting-edge projects 

· A young and dynamic working environment with a start-up mindset 

· Good compensation package and ability to evolve  

5 months ago

Related Skills

#angular#docker#java#maven#springboot

Contact

GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.
1 Fortune town building, 22nd floor, Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400

About GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.

โลโก้บริษัท GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.

GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.Information Technology

NETDESIGN GROUP คือ กลุ่มธุรกิจในเครือ NETDESIGNผู้ให้บริการครบวงจรด้านไอทีอันดับหนึ่งของเมืองไทย ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น GMO INTERNET Inc. (Japan) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจรทางอินเตอร์เน

กรุงเทพมหานคร