โลโก้บริษัท Glory Forever

UI/UX Designer

Glory Forever - Entry-Level, Full time - เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
฿25,000-฿45,000

1. สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานที่จำเป็นสำหรับพัฒนา Web และ Mobile(iOS, Android) Application ได้2. มีทักษะและมุมมองที่ช่วยออกแบบและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงความต้องการและความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก3. สามารถสื่อสารแนวคิดและเหตุผลการออกแบบปรับปรุง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. สามารถ สร้าง wireframes, storyboards, user flows, process flows และ site maps เพื่อสื่อสารแนวคิดการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ5. ประเมินความคิดเห็นของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไขได้6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Web และ Mobile Application7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ responsive 

4 months ago

Contact

Glory Forever
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด 195 ม.5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

About Glory Forever

โลโก้บริษัท Glory Forever

Glory ForeverOther

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (Glory Forever Co.,LTD) เป็นบริษัท สำนักพิมพ์ออนไลน์ Startup ในกลุ่มบริษัท Kanda Group โดยได้เปิดแพลตฟอร์ม อ่านหนังสือออนไลน์ สำหรับ นักอ่าน นักเขียน นักวาดการ์ตูน และสำนั

สมุทรสาคร