โลโก้บริษัท Glory Forever

IOS Developer

Glory Forever - Entry-Level, Full time - เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
฿35,000-฿100,000

1. ออกแบบ และพัฒนา IOS Mobile - based Application2. มีความรู้ทางด้านภาษา Objective - C3. มีความรู้ทางด้านภาษา Swift 44. มีความรู้เรื่อง Layout Storyboard , Xib5. สามารถใช้งาน CocoaPods6. เขียน Code เชื่อมต่อกับ Backend API7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Code มีความปลอดภัยและปราศจากช่องโหว่ต่างๆ 

a year ago

Related Skills

#cocoapod#ios#objective-c#swift

Contact

Glory Forever
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด 195 ม.5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

About Glory Forever

โลโก้บริษัท Glory Forever

Glory ForeverOther

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (Glory Forever Co.,LTD) เป็นบริษัท สำนักพิมพ์ออนไลน์ Startup ในกลุ่มบริษัท Kanda Group โดยได้เปิดแพลตฟอร์ม อ่านหนังสือออนไลน์ สำหรับ นักอ่าน นักเขียน นักวาดการ์ตูน และสำนั

สมุทรสาคร