โลโก้บริษัท Gettgo

Fullstack developer / FrontBack-End developer

Gettgo - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿80,000

Front-End developer

Job Role

 • Develop front-end for all services/products.Commit to write the quality of code, easy for testing and maintenance.
 • Work closely with UX/UI Designer, digital marketers and product owner for developing new features per business requirements.

Qualifications

 • 3 yrs ++ of experience in front-end developer.
 • Good programming skills and in-depth knowledge of modern HTML, CSS,JavaScript, jQuery, Bootstrap AngularJS, Node.js, React. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Back-End developer

Job Role  

 • Develop backend for all services (API with insurer/payment gateway/others).
 • Work closely with product owner and Front-end developer for developing new features and new partner per business requirements.
 • Commit to write quality code, easy for testing and maintenance.
 • Explore new technologies that can improve our services.

Qualifications

 • 3 years of experience in back-end development.
 • Familiarity with at least one of the following server-side programming languages: Ruby, PHP, ASP.NET, NodeJS, Java.
 • Hands on experience with API (REST and SOAP).
 • Familiar with Object Oriented concepts ,Design Patterns,Cloud (AWS, Azure).  
a year ago

Related Skills

#nodejs#react-native#reactjs

Contact

Gettgo
252/99 Head Office Muang Thai Residence (อาคารจอดรถเมืองไทยเรสสิเด้นท์), PT floor @ The Garage , Ratchada Road How to get to Gettgo : Take MRT (Subway) to Sutthisan Station, use Exit No. 3/turn left at the Exit, and walk about 5 minutes to reach Muang Thai-Phatra Complex (เมือง ไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์) and go to the Muang Thai Residence Park

About Gettgo

โลโก้บริษัท Gettgo

GettgoInformation Technology

Gettgo เราตั้งใจที่จะสร้าง "Online Insurance Platform" ที่ทำให้การซื้อประกันทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย ภายใต้พันธกิจเราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนโลกของการซื้อประกันให้เป็นเรื่อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

กรุงเทพมหานคร