โลโก้บริษัท Get On Technology Co.,Ltd.

System Engineer

Get On Technology Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

รายละเอียดงาน

System Engineer ในการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบ Server, Enterprise Storage, VMware Infrastructure, Microsoft Server, ระบบสำรองข้อมูล และ Disaster Recovery

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Server Hardware, SAN Switch และ Enterprise Storage

2. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา VMware ESX , vCenter

3. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Hyper Converge Infrastructure (HCI : VMware vSAN)

4. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Windows Server

5. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Software สำรองข้อมูล และ Disaster Recovery (DR) Solution

6. อบรมให้ลูกค้าเพื่อสามารถดูแลใช้งานระบบที่ติดตั้งได้

7. ทำเอกสารประกอบการติดตั้งระบบ ซึ่งประกอบ Solution Diagram และ Configuration ต่าง ๆ ของระบบ

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ

3. ตั้งใจ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

5. มี Service mind ในการช่วยเหลือดูแลระบบของลูกค้า

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ 

2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ 

7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร 

8. ส่งฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ตามสายงานที่รับผิดชอบ  

a year ago

Related Skills

#infrastructure#server#storage#vmware#windowserver

Contact

Get On Technology Co.,Ltd.
9/196 ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About Get On Technology Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Get On Technology Co.,Ltd.

Get On Technology Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ GOT ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Solutions (Networking, Firewall, Server,Storage, VMware Virtualization, Hyper Conver

กรุงเทพมหานคร