โลโก้บริษัท Get On Technology Co.,Ltd.

DevOps Engineer

Get On Technology Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

รายละเอียดงาน

DevOps Engineer ติดตั้งและแก้ไขปัญหา ระบบ Kubernetes Container Platform, API Gateway, การเขียน PipeLine เพื่อทำระบบ Deploy Application แบบอัตโนมัติโดยใช้ GitLab รวมทั้ง Infrastructure as a code (IaC) ทั้งบน Private Cloud ได้แก่ VMware Tanzu และ Global Public Cloud ต่างๆ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Enterprise Kubernetes (K8S) Container Technology 

2. เขียน DevOps Pipe Line โดยใช้ GitLab 

3. เขียน Pipe line บน GitLab เพื่อไปสร้าง Network Service, Compute Service บน Private Cloud และ Public Cloud 

4. ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Elastic Stack (Elasticsearch,Kibana, Beat & Logstash) เพื่อเก็บข้อมูล Log ต่างๆของระบบ Container Platform และ Application Deployment 

5. ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ API Gateway 

6. ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ DevSecOps 

7. ทำเอกสารประกอบการติดตั้งระบบซึ่งประกอบ Solution Diagram และ Configuration ต่าง ๆ ของระบบ Container Platform รวมทั้ง Flow การทำงานของ CI/CD 

คุณสมบัติ

1. ประสบการณ์ 0-3 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆ 

3. มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และ Logic ที่ดี 

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

5. มี Service mind ในการช่วยเหลือดูแลระบบของลูกค้า 

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ 

2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ 

7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร 

8. ส่งฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ตามสายงานที่รับผิดชอบ  

2 months ago

Related Skills

#devsecops#docker#kubernetes#python#security

Contact

Get On Technology Co.,Ltd.
9/196 ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About Get On Technology Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Get On Technology Co.,Ltd.

Get On Technology Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ GOT ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Solutions (Networking, Firewall, Server,Storage, VMware Virtualization, Hyper Conver

กรุงเทพมหานคร