โลโก้บริษัท Get On Technology Co.,Ltd.

Get On Technology Co.,Ltd.

Information Technology

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ GOT ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Solutions (Networking, Firewall, Server,Storage, VMware Virtualization, Hyper Converged Infrastructure : HCI,Software-Define Network VMware NSX-T , Software Defined WAN : VMware Velocloud,Data Protection, Enterprise Container Kubernetes Platform with DevOps) บริษัทเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ซึ่งปรารถนาที่จะมอบบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า นับตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งด้านการใช้งาน การแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับกับการเติบโตของโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

Contact

9/196 ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Get On Technology Co.,Ltd. jobs

0 results