โลโก้บริษัท Gentosia Co., Ltd.

Gentosia Co., Ltd.

Hotels & Tourism

The comapny has an aim to developing on-line travel platform to help all Thai travel merchants. Thai merchants will be able to expland thier services to on-line market without huge investment at reasonable service fee. The company received an grants from National Innovation Agency (Public Organization) "NIA" support on fund to develop the plateform and funds from firm existing shareholders.

Currently, the company continues developing an on-line traveling platform and extending services to medical traveling platform.

 

    Contact

    723 อาคารศุภาคาร ชั้น L ห้อง L2-L3 ซอยเจริญนคร 15A ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ 10600

    Gentosia Co., Ltd. jobs

    0 results