โลโก้บริษัท General Electronic Commerce Service Co.,Ltd.

Software Quality Assurance

General Electronic Commerce Service Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿50,000

RESPONSIBILITIES

 • Collect and analytical customer need
 • Design database and software specification for developing system
 • Cooperate with team to help and resolve software development problem
 • Cooperate with team to specify job description, assignment and following up system development
 • To test system with customer (UAT) and bring it up with operation team
 • Analytical cause and way to resolve user problem that occurs in production system
 • Coaching and Instructor in order to develop latency of team
 • To find out the way of technology for brand new software development and apply in work

REQUIRED EXPERIENCE & QUALIFICATIONS

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Sciences or related fields
 • Ability to develop Web Application in knowledge of J2EE such as JSP, Java Servlet, Strut, EJB etc.
 • Ability to use SQL statement bring out and adjust data from database system

We offer a compensation benefits package which includes:

 • Bonus Scheme
 • Accident & Life Insurance
 • Provident Fund at least 3%
 • Monthly Birthday Party
 • Birthday Leave
 • Social Security
 • Generous annual leave
 • Structured career paths
 • Outstanding training opportunities which cover the full range of technical, personal development and management skills
 • Social activities and team events
 • Period support for staff to study for more Degrees
 • Vacation leave depends on amount of working period, at least 10 days per year.

Interested candidates are invited to apply with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

Office Location: connected to BTS SIAMGeneral Electronic Commerce Services Co., Ltd.989 Room A2, A2/1, B1, B2,16th Floor, Siam Piwat Tower, Rama 1 Road,Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 1033  

a month ago

Related Skills

#test-case#testing#testscript

Contact

General Electronic Commerce Service Co.,Ltd.
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 989 ห้องเอ2, เอ 2/1, บี 1, บี 2, อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 16 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

About General Electronic Commerce Service Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท General Electronic Commerce Service Co.,Ltd.

General Electronic Commerce Service Co.,Ltd.Information Technology

General Electronic Commerce Service Co.,Ltd. (GEC) เป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้าน IT ในรูปแบบ B2B E-Commerce ตั้งแต่ปี 2543 ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Supply Chain Management ของไทยมาเกือบ 20

กรุงเทพมหานคร