โลโก้บริษัท The Gang Technology Co., Ltd.

Junior Backend Developer (Django, Python)

The Gang Technology Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางแค กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น โดยใช้ Django Framework เป็นหลัก 
 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตาม Requirements 
 • ทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมแสดงและรับฟังความคิดเห็น การติชมจากผู้อื่น 

คุณสมบัติด้านภาษาโปรแกรม

มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโดยใช้ภาษาหรือ Framework ดังกล่าวข้างล่างได้ดี ถึงดีมาก  

 • Python 3.6+ 
 • Django (+ Django Rest Framework) 
 • SQL 
 • Rest API  
 • Version Control (GIT) 

คุณสมบัติอื่นๆ

 • จบขั้นต่ำปริญญาตรีด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานที่ได้รับจนเสร็จตามเวลาที่สมควร 
 • ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังคำติชม 
 • สามารถเข้าทำงานที่บริษัท วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 (สามารถทำงานที่บ้านได้เป็นบางช่วง เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องทำการร่วมกับคนอื่น) 
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีถึงดีมาก 

คุณสมบัติเพิ่มเติมหากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Django Framework ที่สามารถแสดง Source Code ให้ดูได้ 

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 
 • ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ เบิก OPD IPD ได้ 
 • ประกันสังคม 
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น 
 • ค่าเดินทางประจำเดือน 
 • แต่งตัวตามสบาย 
 • ขนม น้ำ ของกินเล่น 
 • มีเกมส์ให้เล่นที่บริษัท PS4 บอร์ดเกมส์ 

วิธีการสมัครงาน

หากคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ ให้ส่ง Resume ของคุณมาที่ job@thegang.tech หากมีผลงาน ให้ส่งมาด้วยเลย  

5 months ago

Related Skills

#django#python#restful#sql

Contact

The Gang Technology Co., Ltd.
เลขที่ 1/7 ซอยเพชรเกษม 66 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

About The Gang Technology Co., Ltd.

โลโก้บริษัท The Gang Technology Co., Ltd.

The Gang Technology Co., Ltd.Information Technology

The Gang Technology is a Digital Agency company based in Bangkok, Thailand. We provide one-stop services to help customers transform their business to digital. We offer software solutions such as web

กรุงเทพมหานคร