โลโก้บริษัท g-able

Java Developer

g-able - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿80,000

บริษัท G-Able กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 

***เงินเดือนดี เงินปังแน่นอน***

ตอนนี้งาน WFH อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด 

คุณสมบัติ

(1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ Java และ Spring Boot รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเชื่อมตอ่ ฐานข้อมูล Oracle หรือ DB2  

📌สวัสดิการที่จะได้รับ

- ลาพักร้อน 12 วัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสังคม

- กิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการในบริษัท

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- เบิกค่าเดินทาง (Taxi)

- ส่วนลดค่ากู้บ้าน กรณีต้องการ กู้บ้าน

- งาน WFH

- ประกันกลุ่ม ใช้กับ OPD ได้

- ประกันอุบัติเหตุ ประกันโควิด

และสวัสดิการอื่นๆอีกเพียบ

สามารถส่ง resume/cv มาที่เมลล์นี้ tulyada.r@g-able.com  

2 months ago

Related Skills

#java#springboot

Contact

g-able
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 127/20, 22, 29-31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Panjathani Tower (Head Office) 127/27, 29-31 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, Bangkok

About g-able

โลโก้บริษัท g-able

g-ableInformation Technology

G-Able Thailand with Beyond Limits!We help organizations across industries create the innovations that matter with our IT and Digital expertise. To reach this, we partner with our clients at every lev

กรุงเทพมหานคร