โลโก้บริษัท g-able

๋Java Developer

g-able - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿80,000

บริษัท G-Able กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 

***เงินเดือนดี เงินปังแน่นอน***

งาน WFH /Hybrid /เข้าออฟฟิต100% ตามโปรเจคงาน ถ้าไม่จำเป็นต้องเข้าก็เป็นการ WFH 

คุณสมบัติ

(1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ Java และ Spring Boot รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเชื่อมตอ่ ฐานข้อมูล Oracle หรือ DB2  

📌สวัสดิการที่จะได้รับ

- ลาพักร้อน 12 วัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสังคม

- กิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการในบริษัท

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- เบิกค่าเดินทาง (Taxi)

- ส่วนลดค่ากู้บ้าน กรณีต้องการ กู้บ้าน

- สวัสดิการวันหยุดดูแลครอบครัว 5 วัน

- สวัสดิการซิมเบอร์โทร อินเตอร์เน็ต

- ประกันกลุ่ม ใช้กับ OPD ได้

- ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

และสวัสดิการอื่นๆอีกเพียบ

สามารถส่ง resume/cv มาที่เมลล์นี้ tulyada.r@g-able.com  

9 months ago

Related Skills

#java#springboot

Contact

g-able
บริษัท จีเอเบิล จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) 127/30 Panjathani Tower 25th Floor, ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

About g-able

โลโก้บริษัท g-able

g-ableInformation Technology

G-Able Thailand with Beyond Limits!We help organizations across industries create the innovations that matter with our IT and Digital expertise. To reach this, we partner with our clients at every lev

กรุงเทพมหานคร