โลโก้บริษัท G-Able Co.,Ltd.

Cloud Engineer

G-Able Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿100,000

G Cloud Solution กลุ่มโซลูชันที่ให้บริการคลาวด์เทคโนโลยีแพลตฟอร์มอย่างครบวงจร รองรับตลาดคลาวด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 • Cloud Engineer ( Certificate AWS) 
 • Cloud Solution Architect ( Certificate AZURE) 
 • Cloud Security Architect
 • Solution Architect 
 • Database Engineer 
 • Technical Consultant 
 • Network Engineer

Job Description Act as a Subject Matter Expert to the organization for CloudSecurity, Identity Solution and Integration across public cloud.

Qualification

 • Strong technical background of MS AD solution, CloudIdentity Solution and related security technology and best-practices. 
 • Certification in AWS/Azure/GCP on architecture, services,security and/or cloud migrations. 
 • At least 3 years with designing, architecting, and implementingcomplex cloud platform services and applications. 
 • At least 1 years with cloud migration efforts fromon-prem/legacy systems to cloud native technologies.  

Please advise if you wish to discuss further about the role and opportunity with G-Able. 

4 months ago

Related Skills

#aws#azure#hybrid-cloud#security

Contact

G-Able Co.,Ltd.
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 127/20, 22, 29-31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Panjathani Tower (Head Office) 127/27, 29-31 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, Bangkok

About G-Able Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท G-Able Co.,Ltd.

G-Able Co.,Ltd.Information Technology

G-Able Thailand with Beyond Limits!We help organizations across industries create the innovations that matter with our IT and Digital expertise. To reach this, we partner with our clients at every lev

กรุงเทพมหานคร