โลโก้บริษัท Future Makers

Full Stack Javascript Developer

Future Makers - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿120,000

Job Description

 • Develop websites using Javascript stack such as Nodejs, Nextjs, React, Typescript, and GraphQL
 • Work in Scrum
 • Have responsibility
 • Able to switch between fullstack, frontend, and backend roles or focus on one area
 • Freedom to propose and make decisions on choosing new technologies

Requirements

 • Bachelor's degree in related field, fresh graduates welcome
 • Understand and/or have experience in Typescript, React, NextJS, MongoDB, and GraphQL
 • Basic understanding of git and CI/CD
 • Love learning and keeping up with new technologies
 • Ability to learn independently
 • Able to work in a team that can adapt quickly to change

Additional

 • University projects
 • GitHub projects available for review
 • Experience writing web applications in a professional setting is a plus
 • Fluent in English

Junior Packages (0-3 years) 

 • 30-50K depending on experience and skills
 • Macbook with 16GB RAM
 • 12 days of annual leave
 • Competitive salary
 • work on-site 5 days
 • Working hours from 9:00am to 6:00pm
 • Located in Bangkok or willing to relocate to Bangkok (relocation and visa provided

Senior Packages (5-7 years) 

 • 70-120K depending on experience and skills
 • Macbook with 16GB RAM
 • 12 days of annual leave
 • Competitive salary
 • work on-site 5 days
 • Working hours from 9:00am to 6:00pm
 • Located in Bangkok or willing to relocate to Bangkok (relocation and visa provided)

Why are Developers important to our team(company)?A developer team can help this business in several ways:Develop and maintain software applications that support the company's operations, such as inventory management systems, production planning tools, and customer relationship management (CRM) software.Build custom solutions to automate and streamline specific business processes, such as automating the creation of purchase orders or generating reports.Create and maintain the company's website and online presence, including e-commerce platforms and social media profiles.Develop mobile apps or other digital tools to enhance the customer experience and make it easier for customers to interact with the company.Collaborate with other teams, such as the marketing team, to create digital campaigns and marketing materials.Analyze data and provide insights to help the company make data-driven decisions and optimize its operations.Overall, a developer team can help the business by using technology to improve efficiency, streamline operations, and enhance the customer experience.

9 months ago

Related Skills

#nextjs#nodejs#typescript

Contact

Future Makers
298/1 Somdet Chao Praya 3 Agency สนใจส่ง email candidates คร่าวๆ มาที่ email ได้เลยครับ สนใจจะติดต่อไป

About Future Makers

โลโก้บริษัท Future Makers

Future MakersRetail

Future Makers พวกเราคือบริษัทที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานร่วมกัน ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี2016 โดยในปี2020-2021บริษัทมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ มีHead Office อยู่ใ

กรุงเทพมหานคร