โลโก้บริษัท Fungjai

Android Developer - [Ad]

Fungjai - Middle-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿60,000

ฟังใจเป็น music-technology startup company และ เป็นผู้นำของชุมชนดนตรีของศิลปินหน้าใหม่ในประเทศไทย เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนา Fungjai Platform ให้รองรับความต้องการของชุมชนดนตรีนี้มากยิ่งขึ้น

Responsibilities

 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจในส่วนของ Android Application ตั้งแต่กระบวนการ Research, Design และ Production
 • ทำงานร่วมกันกับ UX/UI Designer, Product Owner และ Marketing Team
 • มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครโดยตรง
 • มี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Mobile Developer อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดีทั้ง Java และ Kotlin สำหรับ Android Developer
 • มีความรู้และใช้งาน GIT
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services สามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading, Custom View เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับ Design Pattern MVC, MVP, MVVM, Reactive RxAndroid/Java
 • ถ้ามีความคุ้นเคยเรื่อง Rx, Audio, Video, Video Filter, AR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงานกับฟังใจ ส่งผลงานมาที่ apply@fungjai.com หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครมาที่ แบบฟอร์มสมัครงาน 

a month ago

Related Skills

#java#kotlin#mobiledeveloper

Contact

Fungjai
เลขที่ 1104/207-209 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

About Fungjai

โลโก้บริษัท Fungjai

FungjaiMedia & Entertainment

Fungjai is both a music-technology startup company and leader of the new emerging music community movement in Thailand with members coming from all over the country, participating in conversations onl

กรุงเทพมหานคร