โลโก้บริษัท Frevation Co., Ltd.

Frevation Co., Ltd.

Information Technology

บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด 

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ปัจจุบันต้องการโปรแกรมเมอร์ ทั้ง Front End และ Back End มาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท

    Contact

    เลขที่ 682 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130