โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Software Engineer (Backend/Frontend)

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿100,000
Software Engineer - Building Affordable Solutions for Thai SMEs

Are you a talented Software Engineer looking to contribute your skills to the development of affordable solutions for Thai SMEs? Join our team and become a crucial part of a tech startup that is dedicated to providing high-quality yet affordable products tailored to the needs of Thai SMEs. As a Software Engineer, you will play a pivotal role in building scalable and efficient backend systems that power our comprehensive suite of solutions.

Why Join Us?
 • Make a significant impact on Thai SMEs by developing affordable solutions that are accessible to businesses of all sizes.
 • Embrace challenges and work in a collaborative environment where your skills and dedication will be highly valued.
 • Collaborate with like-minded professionals who share a passion for technology and empowering Thai SMEs.
 • Gain exposure to a wide range of technologies, cloud platforms, and programming languages, including Angular 13, Node.js, C#.NET, TypeScript, and Java, to create scalable and cost-effective solutions.
 • Deep-dive into a complex SaaS platform with multiple applications, utilizing a mono-repository workflow similar to industry leaders like Google, Microsoft, and Facebook.
 • Learn how to deliver real-time solutions to thousands of users without compromising their experience.
 • Benefit from direct feedback and engagement with the founding team to foster your professional growth.
Responsibilities:
 • Work as part of a collaborative squad to develop our SaaS platform using Agile methodologies.
 • Maintain, enhance, and build new features for the backend components assigned to your team, with a focus on affordability and scalability.
 • Develop functionality in an agile process and ship code efficiently to make a real-time impact on our customers.
 • Collaborate with like-minded and dynamic teams to brainstorm and finalize engineering solutions for new features and enhancements.
 • Dive into the current tech stack and business domain to efficiently work on a complex SaaS platform with multiple applications.
 • Deepen your understanding of a mono-repository workflow similar to industry giants like Google, Microsoft, and Facebook.
 • Ensure the delivery of high-quality, well-documented, and clean code, while actively participating in code debugging and issue resolution.
 • Communicate directly with customers to address their problems, gather feedback, and generate ideas for continuous improvement.
Qualifications:
 • Possess 3+ years of full-stack development experience, with a focus on backend and integration development using swagger and api specifications as the main interface.
 • Demonstrated expertise in Java Spring Boot, C#, or TypeScript, with a strong understanding of object-oriented programming and design patterns.
 • Hands-on experience with MSSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch, or other relevant databases is a plus.
 • Familiarity with CI/CD processes, docker container infrastructure, and Git workflow management.
 • Solid understanding of system design and architecture, with prior experience working on platforms with numerous users or financial services considered a plus.
 • Possess a hacker mindset, demonstrating a proactive approach to problem-solving and self-learning.
 • Strong collaboration and communication skills, with the ability to work effectively within a team and explain complex concepts to peers.

Location : Surawong (MRT Samyan, BTS Saladang)

4 days ago

Related Skills

#aws#c-sharp#javaspring#mssql#typescript

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร