โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

iOS Software Engineer

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

FlowAccount, a leading provider of accounting management software, is seeking a highly motivated and talented iOS Software Engineer to join our dynamic team. As an iOS Software Engineer, you will have the opportunity to contribute to the development of our flagship iOS application, helping to shape the future of accounting and financial management for small and medium-sized businesses. This position are also welcome recent graduates who are passionate about iOS development and eager to learn and grow in a fast-paced startup environment.

Responsibilities:

  • Collaborate with cross-functional teams including product managers, designers, and backend engineers to develop and maintain the FlowAccount iOS application.
  • Participate in the entire software development lifecycle, from design and implementation to testing and deployment.
  • Identify and troubleshoot issues, and provide timely solutions to ensure a smooth user experience.
  • Collaborate with the customer support team to address user feedback and implement enhancements to the app based on user needs.

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
  • Strong knowledge of Swift programming language and iOS development frameworks.
  • Familiarity with RESTful APIs and experience integrating them into iOS applications.
  • Problem-solving skills and attention to detail.
  • Strong communication and interpersonal skills, with the ability to work effectively in a team environment.

Benefits:

1. Competitive salary and benefits package.

2. Opportunity to work with a passionate and talented team in a collaborative environment.

3. Career growth and learning opportunities through mentorship and training programs.

4. Flexible work hours and remote work options (45 days/year for work from anywhere).

5. Personal Leave : 12 days/year paid leave Annual leave : 8 days/year paid leave Sick leave : 30 days/year illness Public Holidays : 17-19 days/year (upon FlowAccount policy)

6. Group insurance (IPD,OPD,Accident) since your first working day.

7. Yearly Bonus and Salary base adjustment.

Join FlowAccount and be part of a team. Apply now to kick-start your career as an iOS Software Engineer!

11 days ago

Related Skills

#iosdeveloper#iosframework#mobileapp#mobiledeveloper#software-developer

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร