โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Senior iOS or Android developer 60K-100K

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿80,000

We are looking for both iOS and Android developers (รับสมัครทั้งสองตำแหน่งนะครับ)

FlowAccount.com is Thailand’s leading cloud accounting solution for small business. We are a SaaS (Software as a Service) company providing an easy to use online cloud accounting software designed specifically for Thai small businesses. Our software helps small business owners with invoicing, expense tracking, payroll and accounting. Our goal is to make software that helps Thai small businesses save time, improve productivity and ultimately increase their probability of success. We’re a Thai startup with a young and passionate team. FowAccount.com is available on Web, iOS, Android and OpenAPI platforms.

Why is this good for you? 

  • The opportunity to join a Tech startup at an early stage that you can have a big impact 
  • The challenge to take on responsibilities, build functionality in sprints and launch code to real users. 
  • The opportunity to work with like minded and positive team. 
  • The opportunity to develop on scalable infrastructure and varieties of technologies across different cloud platform and programming languages. 
  • Opportunity to deep-dive into microservices as a platform which is used in real world production environment 
  • Learn how to integrate your solutions in an existing ecosystems while having fail safe methods. 
  • Get direct feedbacks from active clients. 
  • Get direct feedback from the founding team. 

Location 

Skulthai Surawong Tower (12th Floor) BTS Saladaeng/MRT Silom 

iOS -มีประสบการณ์ในการเขียน Objective-C หรือ Swift

-มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML

-มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT

-มีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout, การใช้ 3rd Party libraries ต่างๆ เช่น Alamofire, FacebookSDK, Firebase จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern เช่น MVC/MVVM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Android-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Android SDK, Java

-มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML-มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT-มีความคุ้นเคยกับการใช้ 3rd Party libraries ต่างๆ เช่น Retrofit 2.0, Recycle View-ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

2 months ago

Related Skills

#android#android-studio#ios#swift

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร