โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

Graphics Designer (Fresh Graduates Welcome)

FlowAccount Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿25,000

About FlowAccount:

At FlowAccount, we are revolutionizing the way businesses in Thailand manage their finances. We offer a user-friendly cloud accounting platform that helps businesses save time, money, and gain valuable financial insights. We are a passionate team of innovators, problem-solvers, and design enthusiasts who are committed to building the best possible product for our customers. We value collaboration, creativity, and a growth mindset, and we are always looking for talented individuals to join our team. 

The Opportunity:

We are seeking a talented and passionate Designer & Graphics Designer to join our growing team. You will play a key role in shaping the user experience and visual identity of our products, ensuring they are both beautiful and user-friendly. You will have the opportunity to work on a variety of exciting projects, collaborate with cross-functional teams and make a real impact on our company's success.

What you will do:

 • Develop and maintain FlowAccount's brand identity and style guide, ensuring consistency across all platforms and marketing materials.
 • Design marketing materials, social media graphics, and other visual assets.
 • Collaborate with developers and other stakeholders to ensure designs are implemented effectively.
 • Stay up-to-date on the latest design trends and best practices, particularly those relevant to the Thai market.

Qualifications:

 • 1+ years of experience as a Designer or Graphic Designer.
 • Fresh graduates with a strong portfolio are welcome.
 • Strong understanding of user-centered design principles and methodologies.
 • Experience with wireframing, prototyping, and user testing, with a focus on Thai users.
 • Proficiency in design software, including Figma, Sketch, or Adobe Creative Suite.
 • Excellent communication and collaboration skills, with the ability to work effectively with both Thai and international teams.
 • Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously.
 • A passion for design and a strong eye for detail.
 • Experience with financial software is a plus.
 • Fluency in Thai and English languages.

 

Benefits:

 • Competitive salary and benefits package, including health insurance,
 • Opportunity to work on a variety of challenging and rewarding projects that make a real impact on Thai businesses.
 • Collaborative and supportive work environment with a focus on professional development.
 • Chance to be part of a growing and innovative company that is revolutionizing the financial technology industry in Thailand.
3 days ago

Contact

FlowAccount Co., Ltd.
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 141/12 ชั้น11 ห้อง12B อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348

About FlowAccount Co., Ltd.

โลโก้บริษัท FlowAccount Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.Information Technology

FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แบบ SaaS ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปัจ

กรุงเทพมหานคร