โลโก้บริษัท FischerandPartners

Full-Stack Developer (Node.JS)

FischerandPartners - Middle-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿55,000

รายละเอียดงาน

 • พัฒนา Education Platform ไปจนถึงสร้างนวัตกรรมและเพิ่ม feature ใหม่ๆ ให้กับองค์กร 
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม ความต้องการ ของผู้ใช้ 
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

คุณสมบัติ 

 •  จบปริญญาตรี สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • เขียน CSS, HTML, JavaScript ได้
 •  เคยพัฒนาหรือใช้ Framework Front-End: React.js, หรือ Vue,js หรือ Angular (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 •  เคยพัฒนาหรือใช้ Framework Back-End: Node.js หรือ หากใช้ Nest.js ได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ทำ Full-Stack มา 2 ปีขึ้นไป 
 • มีความเข้าใจในการเขียน REST API เป็นอย่างดี 
 •  มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในการเขียน Unit test หรือ TDD 
 •  มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ด้าน Devops (Docker, Kubernetes) 
 • หากมีประสบการณ์และเข้าใจใน Programming Paradigm เช่น OOP, FP จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถออกแบบ databaseได้ และคุ้นเคยกับฐานข้อมูล MySQL 
 • หากมีประสบการณ์คุมทีมเป็นหัวหน้า Project มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

Working time: Monday - Friday 12.00 - 20.00 PM

Work location: ใกล้ BTS ราชเทวี

สวัสดิการ: Bonus (ตามผลงานและผลประกอบการ), Work from home (หลังผ่านการทดลองงาน) ประกันสังคม, คอรส์เรียนภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่จำกัดได้ทั้งตนเองและสมาชิกภายในครอบครัวอีก 1 ท่าน, ฟรี เบียร์ทุกวันหลัง 5 โมงเย็น,Well ness room (ห้องพักผ่อน), Company Trip, External training subsidization, Etc… 

a month ago

Related Skills

#angular#devops#mysql#nodejs#reactjs

Contact

FischerandPartners
Athenee Tower, Unit 59, 23rd Floor Wireless Road, Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

About FischerandPartners

โลโก้บริษัท FischerandPartners

FischerandPartnersHuman Resources

We are an executive recruitment firm and talent solutions company. We help transform the workplace and unleash the full potential of organizations and individuals. Our expert team can provide you with

กรุงเทพมหานคร